STATISTIČNI DAN Z RAZISKOVALCI 2023

Statistični dan z raziskovalci 2023


Prijava na dogodek je zaključena. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo na naslovu raziskovalci.surs@gov.si.

 

Event registration is complete. For additional questions, we are available at raziskovalci.surs@gov.si.